Termeni și condiții

Procedurile și informațiile prezentate sunt destinate educației pentru prevenție și recuperarea stării de sănătate și nu trebuie folosite pentru autodiagnosticare și/sau tratament. Cereți întotdeauna sfatul medicului atunci când nu vă simțiți bine!

Termeni și condiții:

Termeni si condiții reprezintă cadrul în care Smart Health Solutions srl (JAD Wellness) vă pune la dispoziție serviciile în cadrul site-ului www.jadwellness.ro. Aceste condiții pot fi modificate la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă nu doriți să fiți angajați să respectați aceste condiții, va rugăm să nu folosiți serviciile disponibile în cadrul portalului.
JAD Wellness_Termeni și condiții

1. Descrierea serviciului

Smart Health Solutions srl (JAD Wellness) administrează acest portal, care asigură utilizatorilor în acest moment o gamă largă de resurse on-line. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul portalului sunt supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate. Pentru a obține acces la portal, și deci la serviciile puse la dispoziție prin el, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

2. Obligații la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de portal, vă obligați să:

  1. Furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul de înregistrare al portalului
  2. Mențineți și innoiti, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Smart Health Solutions srl are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a portalului.

3. Politica de protejare a informațiilor

Conform politicii de protejare a informațiilor a  Smart Health Solutions srl, putem oferi altor părți (numite terți) anumite informații de ansamblu conținute în formularul de înregistrare sau alte date de același gen, asigurându-vă că, aceste informații nu vor cuprinde informații personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastră sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respectă legea, procedurile judiciare, pentru a putea aplica aceste condiții de utilizare.

4. Conținut

Înțelegeți că toate informațiile, date, text, software, muzică, sunet, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale (numite în continuare „CONȚINUT”), indiferent dacă au fost afișate în mod public sau transmise individual, privat, revin în resposabiltatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră și nu Smart Health Solutions srl, sunteți în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de Smart Health Solutions srl.  Smart Health Solutions srl nu controlează, ci doar monitorizează conținutul transmis prin indermediul serviciilor din cadrul portalului și astfel nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea acestui conținut. Înțelegeți că prin folosirea portalului, puteți fi expus la un conținut care poate fi ofensator sau indecent.

Sunteți de acord să nu folosiți portalul și serviciile puse la dispoziție pentru a:

  1. Încarca, publica sau transmite în alt mod orice conținut care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ura rasială, etnică sau este în alt mod ofensator
  2. Intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod
  3. Pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al  Smart Health Solutions srl sau www.jadwellness.ro, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a portalului, sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție
  4. Falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul portalului sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse
  5. Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite că parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate)
  6. Încărca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marca protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț
  7. Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop
  8. Încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații
  9. Întrerupe cursul normal al unei discuții sau a acționa într-o altă manieră care să afecteze capacitatea celorlalți membri de a conduce discuții sau de a se angaja în schimburi de informații în timp real
  10. Interveni în, sau întrerupe serviciile sau serverele sau rețelele conectate la portal, sau pentru a încălca orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente ale rețelelor conectate la portal
  11. Încălca în, mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la orice regulament care are valoare de lege
  12. Colecta sau depozita date personale despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor portalulu
  13. Promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale. Aceasta poate include dar nu este limitat la a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme și crearea de site-uri „crush”

5. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Smart Health Solutions srl și toate filialele, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din folosirea serviciilor portalului, conexiunii la portal, în urmă violării Regulilor de Utilizare sau violării oricăror drepturi ale acelui terț de către voi.

6. Interzicerea revânzării serviciilor

Acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați nici o parte a serviciilor puse la dipoziție de  Smart Health Solutions srl prin intermediul portalului.

7. Practici generale privind utilizarea și stocarea

  • Ați luat la cunoștință că Smart Health Solutions srl poate stabili un set de practici generale și limitări privind folosirea serviciilor.
  • Dacă nu accesați contul timp de 90 de zile acesta va fi trecut în starea de cont suspendat. Contul suspendat va fi șters definitiv de pe server după 30 de zile de la suspendare, în cazul în care nu este reactivat.
  • Suspendarea contului este precedată de un mesaj de avertizare asupra iminentei suspendării, trimis cu 7 zile înainte de termenul suspendării, la adresa alternativă de e-mail, pe care utilizatorii o declară la deschiderea contului.
  • Accesarea contului este considerat login-ul realizat cu succes folosind numele de cont și parolă.
  • Pe perioada suspendării, toate mesajele trimise către contul suspendat, vor fi returnate la expeditor, conțînând mențiunea „cont suspendat pentru inactivitate”.
  • Contul suspendat poate fi reactivat oricând după dată suspendării sale, urmând instrucțiunile de pe pagina ce se deschide în cazul accesării unui astfel de cont.

8. Modificări ale serviciului

Smart Health Solutions srl își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau la un anume interval de timp, sau să întrerupă, temporar sau în mod permanent, serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte) cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că Smart Health Solutions srl nu este răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul portalului.

9. Încetarea colaborării

Sunteți de acord că Smart Health Solutions srl, dacă consideră de cuviință, vă poate bloca accesul la cont, la pagina de web, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale Smart Health Solutions srl de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă Smart Health Solutions srl consideră că ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul Regulilor de Utilizare sau a legislației în vigoare. Smart Health Solutions srl poate deasemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă. Sunteți de acord că orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile portalului, conform oricărei reguli din Regulile de Utilizare, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată. Mai mult, sunteți de acord că Smart Health Solutions srl nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte, în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului.

10. Drepturile de proprietate

Ați luat cunoștință și sunteți de acord că portalul și orice software folosit în legătură cu serviciile sale („programe”) conțin informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile. Mai mult, ați luat cunoștință și sunteți de acord că orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul portalului este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi. Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de Smart Health Solutions srl sau de companiile ce conduc campanii publicitare in cadrul portalului.

11. Absolvirea de răspundere

Declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele afirmații:

  1. Utilizarea serviciilor portalului se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul „așa cum sunt” sau „așa cum sunt disponibile”. Smart Health Solutions srl se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop
  2. Smart Health Solutions srl nu oferă nici o garanție că:

   • serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră
   • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori
   • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea portalului și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere
   • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul portalului, va satisface toate cerințele
   • orice eroare de program va fi corectată
  3. Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Smart Health Solutions srl  se află astfel la discreția Dvs. și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesați portalul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut

12. Limitări ale răspunderii

Afirmați în mod expres că ați luat cunoștință și sunteți de acord că Smart Health Solutions srl nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv dar nu limitat la pagube pentru pierderei de profit, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Smart Health Solutions srl a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor portalului

 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții începute prin sau de pe site-ul www.jadwellness.ro

 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră

 • declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor portalului

 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

13. Înștiințări

Înștiințările către utilizatori pot fi făcute fie pe cale electronică, prin e-mail fie prin poșta obișnuită. Portalul mai poate face notificări cu privire la schimbarea Regulilor de Utilizare sau alte chesiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general în cadrul serviciilor.

14. Drepturi de proprietate

Smart Health Solutions srl respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și cerem utilizatorilor serviciilor noastre să facă același lucru.

13. Informații generale

Regulile de Utilizare constituie întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și Smart Health Solutions srl și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor oferite de site-ului www.jadwellness.ro, impunându-se în față oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și Smart Health Solutions srl sau www.jadwellness.ro (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedentă a Regulilor de Utilizare). Puteți de asemenea fi supuși unui alt set de Reguli de Utilizare care se pot aplica atunci când folosiți alte servicii ale Smart Health Solutions srl sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software al oricărui terț. Regulile de Utilizare și relațiile dintre utilizatori și Smart Health Solutions srl vor fi guvernate de legile aplicabile în România. Insuccesul Smart Health Solutions srl de a aplica sau apăra una din prevederile, obligațiile sau drepturile stipulate în Regulile de Utilizare nu constituie o renunțare la acest tip de drept sau o obligație. Dacă orice prevedere a Regulilor de Utilizare e găsită de un tribunal cu competență în acest domeniu că invalidă, părțile sunt de acord, cu toate acestea, că tribunalul ar trebui să ia în considerare voință părților exprimată prin intermediul acelei prevederi, și celelalte prevederi ale Regulilor de Utilizare rămân în vigoare. Sunteți de acord că indiferent ce lege sau statut stipulează contrariul, orice cerere sau pretenție care apare din, sau în legătură cu folosirea serviciilor portalului sau a Regulilor de Utilizare trebuie dusă la îndeplinire într-un an de la emiterea sau formularea ei, sau după această perioadă, îndeplinirea ei va fi prescrisă.

Confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Smart Health Solutions (www.jadwellness.ro) respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

Terminologie – definiții, detalierea termenilor, conform GDPR

  • Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
  • Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice
  • Operator de date – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
  • Persoana vizată – orice persoană vie care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de Smart Health Solutions srl
  • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora
  • Consimţământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
  • Parte terţă – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal

Scopurile colectarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Tipuri de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de Smart Health Solutions srl (www.jadwellness.ro), in scopul indeplinirii obiectivelor mentionate la punctul 3 sunt urmatoarele:

Metodele de colectare a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Prin completarea datelor în formularele electronice clientul/cumpărătorul declara și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își da acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile menționate anterior.
Smart Health Solutions srl (www.jadwellness.ro) respectă în totalitate legislația în vigoare și garantează drepturile specifice astfel:
Exercitarea drepturilor garantate de lege se poate face pe baza unei cereri scrise și datate, expediată fizic la adresa:  București, sector 5, Str. Vicina nr. 10, Bl. 38, Sc. 3, Et. 3, Ap. 48  sau prin intermediul poștei electronice la adresa office@jadwellness.ro. Prin intermediul acestei cereri se poate solicita:
Smart Health Solutions srl (www.jadwellness.ro) poate furniza datele cu caracter personal ale clienților/cumpărătorilor săi altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate  anterior prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează:

Prin completarea în formularul de comandă pe site (www.jadwellness.ro) a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, cumpărătorul își exprimă expres consimțământul ca persoanele juridice cu care Smart Health Solutions srl a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopul efectuării analizei de credit.

În conformitate cu legislația în vigoare datele cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, ca urmare a unor cereri expres formulate de către aceste instituții.